Unemployed Loans Help Bridge the Gap

November 27, 2021

Are you the one who has lost his job? Are you the one who never got a job? as the number of jobs is limited and the number of people who graduated every year is large, then the unemployed loan can help? If one of your friends is unemployed, then you must tell him about […]

Read More

อาชีวอนามัย: ประเด็นหลักด้านความรู้ความสามารถตอนที่ 3

May 1, 2021

ในบางกรณีพยาบาลอาชีวอนามัย (OH) อาจทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม OH แบบสหสาขาวิชาชีพกำกับและประสานงานการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้าน OH คนอื่น ๆ ผู้จัดการพยาบาล OH อาจมีความรับผิดชอบในการจัดการสำหรับทีมอาชีวอนามัยทั้งหมดหรือเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือความรับผิดชอบในการจัดการสำหรับโปรแกรมเฉพาะ ผู้จัดการพยาบาลอาจเป็นผู้ถืองบประมาณสำหรับแผนกและจะมีทักษะที่จำเป็นในการนั่งเคียงข้างผู้จัดการสายงานอื่น ๆ ภายในองค์กรและมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กร  ธุรการ พยาบาล OH สามารถมีบทบาทในการบริหาร การเก็บรักษาบันทึกทางการแพทย์และการพยาบาลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายระดับพนักงานและการผสมผสานทักษะภายในแผนกและอาจมีความรับผิดชอบในการจัดการพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร  การวางแผนงบประมาณ ในกรณีที่พยาบาล OH ระดับสูงเป็นผู้ถืองบประมาณสำหรับแผนก OH พวกเขาจะมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยทรัพยากรและจัดการทรัพย์สินทางการเงินของแผนก ผู้ถืองบประมาณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรายงานภายในองค์กรเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร  การตลาด ในกรณีที่บริการ OH ได้รับการจัดการในระบบตลาดภายในหรือดำเนินงานเชิงพาณิชย์พยาบาลอาชีวอนามัยจะมีส่วนร่วมในการให้บริการทางการตลาดแก่ลูกค้า แม้ว่าจะไม่มีตลาดการเงินโดยตรงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ OH ก็ต้องการข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของตนโดยมักจะอยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ทางการเงิน พยาบาล OH อยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  ข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) ข้อตกลงระดับการให้บริการมีการใช้มากขึ้นในองค์กรที่กระจายอำนาจเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการมีข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้บริการ พยาบาล OH อาจมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงระดับการบริการกับลูกค้าภายในหรือภายนอกและในการตรวจสอบการให้บริการตามข้อตกลงระดับบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Read More

จิตวิญญาณและสุขภาพในโลกปัจจุบัน

May 1, 2021

ความเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณและสุขภาพมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ผู้คนเชื่อมโยงเรื่องจิตวิญญาณและสุขภาพโดยมีความเชื่อว่าหากคุณมั่นใจและพากเพียรเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคุณผลที่ตามมาก็คือสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือสุขภาพที่ดีขึ้น และอาจโต้แย้งได้ว่าความเชื่อดังกล่าวยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะมันประสบความสำเร็จ มาดูกันว่าความเชื่อนี้มีผลอย่างไรในการปฏิบัติทางการแพทย์ในปัจจุบันและสิ่งที่จิตวิญญาณมีบทบาทต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรทั่วไป เราสามารถเริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่าจิตวิญญาณถูกกำหนดและเข้ามามีบทบาทในสุขภาพและการดูแลสุขภาพในปัจจุบันได้อย่างไร จิตวิญญาณมีความหมายที่แตกต่างกันสำหรับคนที่แตกต่างกัน แต่แนวคิดยังคงเหมือนเดิม เมื่อกำหนดโดยพจนานุกรมจิตวิญญาณสามารถอ้างถึงความเป็นจริงที่เป็นโลกอื่นและไม่มีสาระซึ่งมักเรียกว่าความจริงสูงสุด เป็นความหมายและคุณค่าที่ผู้คนใช้ชีวิตและยังสามารถกำหนดให้เป็นเส้นทางภายในที่ช่วยให้บุคคลเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงได้ ช่วยให้บุคคลเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองและหลายครั้งรวมถึงความเชื่อในสิ่งมีชีวิตสูงสุดด้วย ไม่ว่าจะมีคำจำกัดความที่เฉพาะเจาะจง แต่ทุกคนก็เข้าใจแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณ สิ่งนี้เห็นได้ชัดในหลายพันศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นตลอดประวัติศาสตร์และทุกศาสนาที่ยังคงปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีคนที่เชื่อว่าจิตวิญญาณสามารถพัฒนาส่วนบุคคลที่อยู่นอกศาสนาที่จัดไว้ มีงานวิจัยเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณและสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลานับไม่ถ้วนในการตั้งสมมติฐานค้นคว้าและทดลองเพื่อทำความเข้าใจและบันทึกความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติตามศาสนาการสวดอ้อนวอนเป็นประจำกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของบุคคล เช่นเดียวกับหลาย ๆ สิ่งหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้โลกเชื่ออย่างแท้จริงและการทดลองเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยการสังเกตเพิ่มเติม แต่ความจริงก็ยังคงอยู่ที่การค้นพบของการทดลองเหล่านี้ได้เปิดเผยความเชื่อมโยงทั่วไประหว่างการปฏิบัติทางศาสนากับสุขภาพของบุคคล ตัวอย่างเช่นการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ยึดมั่นในศาสนาแสดงอาการผิดปกติทางจิตใจและร่างกายน้อยลงจึงจำเป็นต้องไปพบแพทย์น้อยลง นอกจากนี้การศึกษาพบว่าคนที่มีจิตวิญญาณมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการเป็นโรคบางชนิดและยังรักษาได้เร็วขึ้นจากการผ่าตัด จิตวิญญาณทำงานอย่างไรในการปฏิบัติทางการแพทย์และอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม? ความจริงก็คือโรงเรียนในอเมริกาหลายแห่งได้รวมชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางจิตวิญญาณไว้ในหลักสูตรการศึกษาปกติสำหรับโปรแกรมการแพทย์ของพวกเขา ดังนั้นแพทย์ใหม่ ๆ จึงนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีความคิดว่าจิตวิญญาณสามารถส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลได้ นอกจากนี้ยังเป็นความจริงที่ว่าแพทย์จำนวนมากจะสอดคล้องกับสมาคมทางการแพทย์ที่มีความเกี่ยวข้องทางศาสนาเช่น Christian Medical and Dental Association

Read More

รูปแบบต่างๆของสุขภาพและวิธีการดูแลพวกเขาในวิถีชีวิตที่ผิดปกติ

May 1, 2021

มีหลายสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ที่มักจะถูกครอบงำโดยทั่วไป สำหรับคนที่รู้สึกแบบนี้ดูเหมือนว่าการกังวลเรื่องสุขภาพมากขึ้นเป็นเรื่องอื่นที่ต้องเพิ่มลงในรายการสิ่งที่พวกเขาต้องทำ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั้นหมายถึงการหาสมดุลในชีวิตด้วย ในกรณีที่คุณสามารถทำสมดุลได้สำเร็จทุกอย่างในชีวิตจะง่ายขึ้นและมีกระแสที่ดีขึ้น สุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก  สิ่งแรกที่จะนึกถึงเมื่อมีหัวข้อเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยก็คือสุขภาพร่างกาย นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น การรับประทานอาหารที่ถูกต้องและพบแพทย์เป็นประจำถือเป็นหลักการพื้นฐาน การมีผู้ให้บริการประกันสุขภาพอันดับหนึ่งจะทำให้การพบแพทย์ง่ายขึ้นและถูกลง รับการตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองสุขภาพตามปกติที่เสนอโดยประกันของคุณเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับสุขภาพของคุณ เมื่อมีข้อมูลเป็นประจำเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของคุณในปัจจุบันการทำความเข้าใจสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อปรับปรุงหรือรักษาสุขภาพที่คุณมีให้ดีขึ้นนั้นง่ายขึ้นมาก บางครั้งความรู้สึกแย่ก็เกี่ยวข้องกับความเครียด คุณอาจจะกินอาหารที่ถูกต้อง แต่คุณยังรู้สึกไม่อิ่มเท่าที่ควร วิธีที่เร็วที่สุดในการขจัดความเครียดคือการออกกำลังกาย สำหรับบางคนนี่หมายถึงการพาสุนัขออกไปจับจานร่อนสำหรับคนอื่น ๆ จะหมายถึงการกลับไปที่โรงยิม การออกกำลังกายเป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณในหลาย ๆ ด้าน มันจะทำให้ร่างกายของคุณทำงานได้ดีขึ้นและทำให้อารมณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว  บางครั้งมันก็ดูง่ายมากที่จะเพียงแค่หยิบเครื่องดื่มหรือนั่งสูบบุหรี่เมื่อรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความสุข ทางเลือกเหล่านั้นแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆในระยะยาว ขั้นตอนเล็ก ๆ ในการมีร่างกายมากขึ้นเป็นเรื่องง่ายและจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเช่นกัน เริ่มต้นด้วยการเดินเล่นหลังเลิกงานแทนการดื่มค็อกเทลพาสุนัขไปที่สวนสาธารณะแทนที่จะนอนบนโซฟาเพื่อดูทีวี ยิ่งคุณเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องการมากขึ้นและคุณจะรู้สึกดีขึ้นเท่านั้น  อย่าลืมความต้องการทางวิญญาณของคุณเมื่อทำงานเพื่อให้มีสุขภาพดีและสมดุลมากขึ้น การค้นหาสิ่งที่เลี้ยงจิตวิญญาณของคุณเป็นส่วนสำคัญของการเป็นคนที่สมดุล หลายคนรู้ว่าพวกเขาชอบทำอะไร แต่ปล่อยให้มันดำเนินไปนานแล้ว ถ้าคุณชอบวาดรูปตอนฉันยังเด็กลองอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคริสตจักรหรือเข้าร่วมกลุ่มคนที่ชอบปลูกกล้วยไม้การทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพ

Read More

สุขภาพอวัยวะเพศชาย – 6 ขั้นตอนในการฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะเพศและความไว

May 1, 2021

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอวัยวะเพศที่แข็งแรงจะนำไปสู่ผู้ชายที่มีความสุขและอิ่มเอมใจ แล้วสิ่งนี้จะประสบความสำเร็จได้อย่างไร? ทุกอย่างเกี่ยวกับการดูแลส่วนสำคัญของร่างกายที่ทำให้เกิดความสุขมาก สุขภาพอวัยวะเพศและความมั่นใจในตนเองทางเพศ เคยได้ยินคำพูดที่ว่า ‘การรักตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่ใครจะรักและตอบสนองอีกฝ่ายได้อย่างแท้จริง’? ปรัชญานี้ยังใช้ได้กับอวัยวะเพศชาย การเรียนรู้ที่จะดูแลอวัยวะเพศชายช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองทางเพศและเพิ่มสุขภาพของอวัยวะเพศดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ความเป็นลูกผู้ชายนั้นจะเป็นไปตามความคาดหวังทั้งหมด 6 วิธีในการปรับปรุงสุขภาพอวัยวะเพศชาย ต่อไปนี้คือเคล็ดลับสุขภาพอวัยวะเพศ 6 ข้อเพื่อให้อวัยวะเพศอยู่ในสภาพดี เรียนรู้วิธีการรักตัวเอง – การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าผู้ชายไม่รู้ว่าจะสร้างความตื่นเต้นทางเพศให้ตัวเองได้อย่างไรเขาควรจะทำตัวให้ดีในห้องนอนได้อย่างไร? ทำความรู้จักกับอวัยวะเพศชาย. ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ดี ฝึกการควบคุมตนเอง นำอวัยวะเพศชายไปถึงจุดสุดยอด แล้วถอยออกมา. ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้งก่อนที่จะถึงจุดสุดยอด การเรียนรู้ศิลปะการควบคุมตนเองจะสร้างความแข็งแกร่งและความอดทนและทำให้ถึงจุดสุดยอดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความตื่นเต้นในห้องนอนและทำให้มีเพศสัมพันธ์ที่คุ้มค่ามากขึ้น โปรดทราบว่าการช่วยตัวเอง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ถือเป็นเรื่องปกติสิ่งที่เกินกว่านี้ถือว่ามากเกินไปและอาจลดความไวของอวัยวะเพศเมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมีความก้าวร้าว ลืมโปรแกรมการออกกำลังกายของอวัยวะเพศชายและมุ่งเน้นไปที่สุขภาพโดยรวม – อวัยวะเพศชายไม่มีกล้ามเนื้อดังนั้นการออกกำลังกายจะไม่เพิ่มขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายที่กระตุ้นและกระตุ้นต้นขาและขาหนีบ การออกกำลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่ผู้ชายทำได้ทุกเช้าและเย็นคือการสควอต สิ่งนี้ไม่เพียง แต่จะทำให้ขาของเขาแข็งแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์ในบริเวณนี้ชุ่มชื่นและเพิ่มความจุของหลอดเลือดหัวใจด้วย ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ – แอลกอฮอล์ช่วยลดการทำงานของเซลล์และยังลดการตอบสนองของเส้นประสาทซึ่งหมายความว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปเป็นประจำจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของอวัยวะเพศ ดังนั้นในการปรับปรุงสุขภาพอวัยวะเพศให้พิจารณาลดปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนมีเพศสัมพันธ์ หลายคนเชื่อว่าแอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มความพึงพอใจทางเพศเพราะพวกเขารู้สึกอยากผจญภัยมากขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้อิทธิพล เนื่องจากแอลกอฮอล์ช่วยลดระดับความประหม่าและความประหม่าจะบรรเทาลง การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้มีความมั่นใจในตนเองทางเพศในระดับสูงขึ้นร่างกายจะสามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้ดีขึ้นและสุขภาพอวัยวะเพศโดยรวมจะดีขึ้น รับประทานอาหารให้สมดุล – ร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่ต้องการให้ส่วนประกอบทั้งหมดทำงานได้ดีเพื่อให้สามารถทำงานได้ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ได้ยิงไปที่กระบอกสูบทั้งหมดสิ่งนี้มักจะส่งผลกระทบที่อื่น นอกจากนี้ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่ร่างกายมนุษย์จะได้รับเชื้อเพลิงที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายทำงานในระดับที่เหมาะสม ซึ่งหมายถึงการลืมทานอาหารขยะหรือรับประทาน แต่ในปริมาณที่พอเหมาะและควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นปลาไก่ไข่และอาหารที่ทำจากนมอื่น ๆ เช่นเดียวกับผักธัญพืชและวิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ […]

Read More

แหล่ง CoQ10 ที่ดีที่สุดคืออะไรและจำเป็นต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมของฉันหรือไม่?

May 1, 2021

เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับเราเมื่อเราค้นพบว่าความต้องการด้านสุขภาพทั้งหมดของเราสามารถตอบสนองได้ด้วยทฤษฎีง่ายๆเกี่ยวกับสุขภาพอย่างไรก็ตามการได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำเพียงลำพัง แหล่งที่มาของ CoQ10 มีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพร่างกายของคุณและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้ คุณสามารถได้รับสารอาหารที่ต้องการจากการรับประทานอาหารที่สมดุลในขณะที่ผสมผสานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการขาดวิตามินและแร่ธาตุคือการเพิ่มการดูดซึมสารอาหารที่สำคัญที่ร่างกายต้องการ  ผลทางชีวภาพของแหล่ง CoQ10 ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างไร เมื่อร่างกายของคุณต้องการการเพิ่มพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในทิศทางที่ถูกต้องอาหารเสริมทางเลือกจากธรรมชาตินี้สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ในการบรรลุเป้าหมายนี้ การตอบสนองทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้แหล่ง CoQ10 นั้นทำลายสถิติและคนจำนวนมากใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันความเสียหายของเซลล์ ความสามารถในการเพิ่มการผลิตพลังงานในเซลล์ของคุณเป็นประโยชน์ต่อการกระทำทางชีวภาพทั้งหมดในร่างกายของคุณตั้งแต่การล้างพิษไปจนถึงการผลิตเซลล์และสารอาหารที่มีสุขภาพดีเพื่อกระจายจากระบบอวัยวะหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง ร่างกายของคุณได้รับประโยชน์จากแหล่ง CoQ10 อย่างไร เมื่อคุณรวมส่วนผสมจากธรรมชาตินี้เข้าไปในร่างกายของคุณคุณจะสังเกตเห็นการทำให้สารสำคัญในร่างกายเป็นปกติเช่นระดับน้ำตาลความดันโลหิตและแม้แต่ระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของคุณ สามารถแก้ไขความไม่สมดุลของสารเคมีและสารอาหารที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะที่แข็งแรง แหล่งที่มาของ CoQ10 สามารถรวมพลังกับอวัยวะของคุณเพื่อรักษาระดับที่เหมาะสมจะถูกขับออกซึ่งทำให้เกิดผลทางชีวภาพที่สมดุลทั่วร่างกายของคุณ ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเซลล์ซึ่งสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของคุณได้จริง! การสังเกตและความคิดเห็นทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของ CoQ10  สารคล้ายวิตามินนี้พบได้ในทุกเซลล์ของร่างกายและมีประโยชน์สูงสุดต่ออวัยวะที่สังเคราะห์พลังงานได้มากที่สุด หัวใจของคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเมื่อไม่สามารถดึงออกซิเจนและสารอาหารมาทำงานได้เพียงพอ สารธรรมชาตินี้สามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้ออวัยวะโดยรอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าคุณจะทำทุกอย่างด้วยความเร็วและความคล่องตัวที่มากขึ้น! แหล่ง CoQ10 ทำงานเพื่อเสริมสร้างร่างกายของคุณซึ่งทำให้เป็นรูปแบบยาป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดปัจจุบัน

Read More

คุณต้องการประกันสุขภาพส่วนบุคคลหรือครอบครัวราคาไม่แพงหรือไม่?

May 1, 2021

ในรัฐของคุณมี บริษัท ประกันสุขภาพหลายแห่ง สิ่งสำคัญคือต้องดูตัวเลือกที่มีให้จาก บริษัท ประกันภัยแต่ละแห่ง หากคุณหรือครอบครัวของคุณไม่มีประกันสุขภาพคุณต้องหาว่าใครต้องการประกัน คุณต้องดูว่ามีความจำเป็นและต้นทุนเท่าไร  มีคำถามที่คุณต้องการถาม: * คุณต้องการการอนุมัติล่วงหน้าหรือไม่? * ขั้นตอนในการขออนุมัติคืออะไร? * มีระยะเวลารอคอยก่อนที่การประกันภัยจะมีผลบังคับใช้ (หากคุณมีประกันคุณต้องได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการประกันภัยรายเดิมของคุณ) ซึ่งจะช่วยได้เพื่อให้คุณไม่มีระยะเวลารอคอยตามเงื่อนไขที่มีอยู่ * มีการยกเว้นบางส่วนของการดูแลหรือไม่? * คุณจำเป็นต้องใช้ผู้ให้บริการบางรายภายในเครือข่ายของตนหรือไม่? บางรัฐเสนอประกันสุขภาพสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีขึ้นอยู่กับรายได้ปัจจุบันของคุณ มีบางรัฐที่เสนอประกันสุขภาพในอัตราที่ต่ำกว่าหากคุณไม่ได้ทำประกันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาและอัตรานั้นต่ำกว่า คุณยินดีจ่ายเท่าไหร่ คุณจะต้องถามเกี่ยวกับ: * เบี้ยประกันรายเดือน * Copays * หักลดหย่อน * การประกันภัยเหรียญ * ข้อ จำกัด ใด ๆ ที่ไม่อยู่ในกระเป๋า เปรียบเทียบผลประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณ นโยบายที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำอาจมีข้อ จำกัด สำหรับคุณมากเกินไป ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับตัวเลือกการประกันสุขภาพหากคุณอายุเท่าไหร่และคุณมีเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหรือไม่ ลูกชายของฉันสามารถได้รับอัตราที่ต่ำกว่าโดยมีผลประโยชน์น้อยกว่าฉัน แต่เขาเป็นของคุณมากกว่าฉันและมีสุขภาพที่แข็งแรง ถึงแม้ว่าประกันสุขภาพของฉันจะโอเค แต่ฉันก็ต้องการความคุ้มครองที่มากขึ้นในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยขึ้นและผลของเงินจะสูงขึ้นมากหากฉันมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและไม่ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม หาก […]

Read More